dimarts, 21 de maig del 2013

Beno Gutenberg

Beno Gutenberg
Naixement4 de juny de 1889
Darmstadt, Imperi Alemany
Mort25 de gener de 1960
Pasadena, Caliòrnia
NacionalitatAlemany
CampsSismologia
InstitucionsInstitut tecnològic de Califòrnia                                        
Beno Gutenberg va ser un famós geóleg especialitzat en la sismologia (estudi dels terratrèmols). 

Després d'aconseguir un doctorar a les universitats d'Alemanya i donar classes al seu pais natal, va anar-se'n el 1929 a l'institut tecnològic de Califòrnia. Allà va desenvolupar el primer catàleg mundial modern de terratrèmols, denominat Seismicity of the Earth. Va tenir ajuda del desenvolupadors d'instrumentació sísmica, com John Millikan, John Augustus Anderson o Harry Oscar Wood.

Gutenberg va fer diverses contribucions importants a la ciència, com la definició del diàmetre del nucli de la Terra, ja que el 1913 va establir la localització del límit entre el mantell terrestre i el nucli, situant-lo a uns 2900 km de profunditat. Gràcies al seu aport, aquest límit va rebre el seu nom: la discontinuïtat de Gutenberg.

Va ser col·laborador en el desenvolupament de la famosa escala de Richter de magnitud de terratrèmols. De fet, Gutenberg va alimentar aquest concepte amb moltes més magnituds basades en diferents fases d'ones.

divendres, 17 de maig del 2013

Clonació

La clonació és el procés mitjançant el qual s'aconsegueix, de forma asexual, còpies idèntiques d'un organisme, cèl·lula o molècula ja desenvolupada.
S'han de considerar les següents característiques:

 • En primer lloc es necessita clonar cèl·lules, ja que no es pot crear un òrgan o part de l'individu nou si no es disposa de les cèl·lules que el formen.
 • Ha de ser part d'un animal ja desenvolupat, perquè així ja hagi desenvolupat tots els seus òrgans i cèl·lules.
 • Per altra part, es tracta de crear-lo de forma asexual, ja que la reproducció sexual no permet obenir còpies idèntiques.


Un intent de classificació.
Es poden distingir tres tipus de clonació:

 • Partició (fissió) d'embrions temprans. Utilitza el mateix sistema que la formació de bessons univitel·lins. Però, en aquest cas és artificial. S'usa l'expressió bessonització artificial i moltes vegades no es considera clonació en sentit estricte.
 • Paraclonació. És una transferència de nuclis procedents de blastomers embrionaris en cultiu a oocits enucleats.
 • Clonació vertadera. És una transferència de nuclis de cèl·lules d'individus ja nascuts a oocits sense nucli. S'originan individus idèntics entre ells (excepte per mutacions somàtiques) i molt pareguts al donant.


Conclusió
La clonació es un procés de replicació d'un organisme, òrgan o teixit mitjançant una reproducció asexual. 
Té molts avantatges, com la ràpida creació de l'òrgan o teixit exacte que volem, amb la certesa que l'organisme no el rebutjarà.
Però, no s'ha d'abusar de la clonació d'organismes, ja que es perd el mecanisme de selecció natural i, així, la diversitat.

dijous, 2 de maig del 2013

Hipotàlem


Hipotàlem
Estructura / Anatomia / Ubicació
Funciones bàsiques i principals
Hormones secretades
L'hipotàlem és una petita part de l'encefal que es connecta a la hipòfisi formant l'eix hipotàlem-hipòfisi. Està situat a la part ventral del cervell, davall del tàlem.
Les neurones de l'hipotàlem envien senyals nerviosos i secreten neurotransmissors que controlen l'hipòfisi. És la regió del cervell més important per a la coordinació de conductes essencials i vitals. Regula l'alliberació d'hormones de l'hipòfisi, manté la temperatura corporal, organitza l'alimentació, l'apareament, l'agressió, etc.
És el regulador central de les funcions viscerals autònomes i endocrines.
La majoria de les hormones secretades no fan altra funció que inhibir o estimular la producció i alliberament d'altres hormones. La majoria tenen l'hipòfisi com a òrgan diana.
És, diguem, la connexió entre el sistema nervios i el sistema endocrí.
Secreta les següents hormones:

 • TRH
 • CRH
 • GRF
 • GIG
 • GnRH
 • PIH
 • Oxitocina
 • Vassopressina

Ubicació de l'hipotàlem.

Hormones
Hormona
Òrgan diana
Funció / Efecte
1.TRH (Hormona alliberadora de tirotropina)
2.CRH (Hormona alliberadora de corticotropina)
3.GRF (Hormona alliberadora de l'hormona del creixement)
4.GIH/Somatostatina (Hormona inhibidora de l'hormona del creixement)
5.GnRH (Hormona alliberadora de gonadotropines)
6.PIH (Hormona inhibidora de prolactina)
7.Oxitocina
8.Vasopressina
1. Hipòfisi.

2. Hipòfisi.

3. Hipòfisi.

4. Pàncrees.

5. Hipòfisi.

6. Hipòfisi.

7. Hipòfisi (per via neurones).

8. Hipòfisi.
Totes les neurones viatgen a l'hipòfisi (excepte la somatostatina) i inhibeixen o estimulen la producció d'una hormona.
Estructura hormonal
1.                                                                         7.
4.                                                                         8.

5.