dimecres, 9 d’octubre del 2013

Funcions als èssers vius el bioelement secundari Fluor (F)

Les funcions principals del fluor al organisme són les següents:

Enfortiment i enduriment dels ossos.

Prevenció de les càries dentals (és per això que totes les pastes dentífriques duen fluor) i creixement de les bactèries intestinals simbiòtiques amb l'organisme.

Junt al calci i la vitamina D, tracta l'osteoporosi.

Funcions als èssers vius el bioelement secundari Ferro (Fe)

El ferro té un papel molt important en els èssers vius. La seva funció principal es formar part de les següents molècules i macromolècules:

Ferritina. La ferritina actua com a depòsit per emmagatzemar ferro dins la cèl·lula. És una proteïna de una elevada massa molecular i és capaç d'emmagatzemar molts d'àtoms de Ferro. Emmagatzema el 13% del ferro als adults humans.

Transferrina. És una proteïna soluble en el plasma sanguini. És l'encarregada de dur ferro des de l'estómac fins a la cèl·lula.

Hemoglobina. Probablement aquesta és la seva funció principal. Amb un 65% del ferro del cos, l'hemoglobina conté la major part d'aquest element als organismes que tenen aquesta molècula. És soluble en aigua i la podem trobar als eritròcits o glòbuls vermells. 
La funció de l'hemoglobina és el transport d'oxigen a la sang.

Mioglobina. Conté el 6% del ferro del cos humà i la seva funció és transportar oxigen als músculs per poder realitzar un treball mecànic.

Hemosiderina. Emmagatzema el 12% de ferro, també, a les cèl·lules de l'organisme.


Una altra funció del ferro és que ajuda a la correcta utilització de la vitamina B al metabolisme de l'organisme