dijous, 18 d’abril del 2013

Neurotransmissor: Glicina

La glicina és un dels molts aminoàcids que formen les proteïnes als éssers vius.

Neurotransmissor: Taurina


La taurina és una substància que es troba a molts teixits de molts éssers vius i molts d'aliments. És un derivat del'aminoàcid cisteïna, que conté el grup tiol. És l'únic àcid sulfònic natural conegut.


El nom deriva de taurus, bou, ja que va ser aïllada per primera vegada de la bilis d'aquest animal en 1827. Al contrari del que pensa molta gent, aquesta substància no prové del semen del bou.

No és pròpiament un aminoàcid, ja que careix del grup carboxílic (àcid),

S'ha trobat taurina en alguns petits polipèptids. No es té gaire informació de la presència d'aquesta substància en cadenes d'ARN.

Es troba a begudes energètiques, però obtinguda mitjançant processos sintètics al laboratori.

dilluns, 15 d’abril del 2013

Tipus de neurones

Segons la polaritat
Unipolars
Bipolars
Multipolars
Són aquelles des de les quals neix només una prolongació que es divideix en dues branques i es comporta funcionalment com un axón excepte en els seus extrems ramificats que la branca perifèrica reben senyals i funcionen com dendritas i transmeten l'impuls sense que aquest passi per el soma neuronal. Són típiques dels ganglis de invertebrats i de la retina.
Tenen un cos cel·lular allargat i d'un extrem parteix una dendrita i de l'altre l'axón (solament pot haver un per neurona). El nucli d'aquest tipus de neurona es troba situat al centre d'aquesta, de manera que pot enviar senyals cap a ambdós pols de la mateixa. Exemples d'aquestes neurones es troben en les cèl·lules bipolars de la retina, del gangli coclear i vestibular, aquests ganglis són especialitzats de la recepció de les ones auditives i de l'equilibri.
Tenen una gran quantitat de dendritas que neixen del cos cel·lular. Aquest tipus de cèl·lules són la clàssica neurona amb prolongacions petites (dendrites) i una prolongació llarga o axón. Representen la majoria de les neurones.

Imatge de la classificació segons la polaritat.

Segons la funció
Sensitives(aferents)
Motores(eferents)
Interneurones
Transmeten impulsos des de la perifèria fins el sistema nerviós central. Les neurones aferents somàtiques s'encarreguen de conduir els estímuls com el dolor, la temperatura, el tacte... mentre que les aferents viscerals condueixen estímuls provinent de les vísceres, glàndules i vasos sanguinis.Condueixen impulsos des del sistema nerviós central fins a les cèl·lules efectores. Igual que les sensitives, existeixen somàtiques i viscerals. Les primeres envien l'impuls al múscul esquelètic, mentre que les segones al múscul llis i glàndules.Conecten unes neurones amb altres, són més abundants i representen el 99% de les neurones.